Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσιες για την ένωση:


 • Πρόεδρος: Γιάννης Τούρλος, ΠΕ 17 Ηλεκτρολόγος,
  Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2109416066 και 6996179424,
  e-mail: iotour2@gmail.com
 • Αντιπρόεδρος: Κοσμάτου Αγγελική, ΠΕ 14 Γεωπόνος,
  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6945840032,
  e-mail: akosmat@gmail.com
 • Γραμματέας: ΚυριάκοςΠεριμένης, ΠΕ 17 Ηλεκτρονικός,
  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6949445064,
  e-mail: perimeniskiriakos@windowslive.com
 • Οργανωτικός: Γιάννης Σηφάκης, ΠΕ 18 Τεχνολόγος Γεωπόνος,
  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6972188657,
  e-mail: logothet6@cyta.gr
 • Ταμίας: Ηρακλής Ντούσης, ΠΕ 17 Ηλεκτρολόγος,
  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977281946,
  e-mail: hraklis58@gmail.com
 • Δημόσιες Σχέσεις: Μαρία Παπαδοπούλου, ΠΕ 17 Πολιτικός,
  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6972229753,
  e-mail: maradopou@yahoo.gr
 • Μέλη:

  Βασίλης Τσατήρης, ΠΕ 14 Γεωπόνος,
  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977749143,
  e-mail:tsatirisb@aua.gr

  Βασιλείου Μάξιμος, ΠΕ 17 Πολιτικός,
  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6945332884,
  e-mail: mvasiliou@acg.edu

  Δημήτρης Καββαδίας, ΠΕ 12 Τοπογράφος,
  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6948258182,
  e-mail: Dimkavva@yahoo.gr