• Εκτέλεση ρόλων στην ομαδική εργασία. Επιμέλεια Η. Ντούσης :

  • Ομαδικό έργο. Μελέτη Τηλεοπτικού Σταθμού. Επιμέλεια Η. Ντούσης :

  • Παρουσίαση των καθηκόντων και δραστηριοτήτων που αναλαμβάνουν τα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων :

  • Εργασία μαθήτριας του 2ου Γυμνασίου Ρέντη (σχολικό έτος 2012-2013) με θέμα την κατασκευή δειγμάτων παγωτών , στα πλαίσια του ρόλου της διεύθυνσης σχεδίασης προϊόντων παγωτοβιομηχανίας :