6ο Γυμνάσιο Αγρινίου. Πολιτιστικό Πρόγραμμα με θέμα: «Το περίπτερο ως αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας».


Υπεύθυνοι καθηγητές: Ζαβιτσάνου Μαρία ΠΕ19,
Ανδρομανέτσικου Χρυσούλα ΠΕ18 και Σάββας Ιωάννης ΠΕ 11