Πρακτικό ίδρυσης σωματείου

Στην Αθήνα σήμερα την 27 Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Τρίτη και στα γραφεία του Σωματείου - οδός Σωκράτους 206, Καλλιθέα- οι κάτωθι υπογεγραμμένοι Έλληνες πολίτες έχοντες τα απαιτούμενα από το Νόμο και τις σχετικές διατάξεις από τον Α.Κ. προσόντα για την ίδρυση του Σωματείου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ
1. Ιδρύουμε Σωματείο υπό την επωνυμία «Π.Ε.ΚΑ.ΤΕ.» με έδρα την οδό Σωκράτους 206, Καλλιθέα και σκοπό τον αναγραφόμενο στο συνταχθέν καταστατικό. Ψηφίζουμε και εγκρίνουμε το συνταχθέν καταστατικό το οποίο αποτελείται συνολικά από 30 άρθρα και το οποίο υπεγράφη νομίμως.
2. Εκλέγουμε προσωρινή διοίκηση με μυστική ψηφοφορία αποτελούμενη από τους εξής :

 • Πρόεδρος:  Τούρλος Ιωάννης,  Νικόλαος,  Σωκράτους 206, Καλλιθέα
 • Αντιπρόεδρος:  Τζωρτζάκης Ιωάννης,  Αντώνιος,  Δορυλαίου 4, Πειραιάς
 • Γενικός Γραμματέας:  Τσατήρης Βασίλειος,  Δημήτριος,  Διδυμοτείχου 14 , Αθήνα
 • Οργανωτικός Γραμματέας:  Σηφάκης Ιωάννης,  Αντώνιος,  Γιάννη Ψυχάρη 45, Ηράκλειο Κρήτης
 • Ταμίας:  Ντούσης Ηρακλής,  Αριστείδης,  Ιθάκης 4Α, Μοσχάτο
 • Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων:  Φουρίκη Καλομοίρα,  Ηλίας,  Μητρομάρα 45, Σαλαμίνα
 • Μέλη:
  Βλαχοκυριάκου Φωτεινή,  Νικόλαος,  Αλέα Τεγέας, Τρίπολη
  Μπουρδούκης Ηλίας,  Σταύρος,  Αττικής 6, Ηλιούπολη
  Χονδρογιάννης Ελευθέριος,  Σπυρίδων,  Λεύκης 97, Κρυονέρι

3.Αναθέτουμε στο εκλεγέν Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο να μεριμνήσει για την κατά Νόμο αναγνώριση του Σωματείου μας και για την εγγραφή του στο Ειδικό Βιβλίο Σωματείων, καθώς και να προκηρύξει και να ενεργήσει τις πρώτες αρχαιρεσίες για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

Το παρόν πρακτικό έγινε εις τετραπλούν και υπογράφεται ως έπεται.